< Back

בשורה לחסידי ברסלב!

נחמן אלטרמן

בשורה לחסידי ברסלב! באוקראינה שוקלים לפטור מבידוד ישראלים שיציגו בכניסה למדינה תעודת מחלים פלוס אישור של חיסון אחד. הכרעה תתקבל בימים הקרובים.