top of page

“אנו מצפים ונערכים לעד 50,000 חסידים”

מפקד משטרת אוקראינה איגור קלימנקו במהלך פגישה עם שגריר ישראל החדש באוקראינה מיכאל ברודסקי ונציגי הקונסוליה: "אנו מצפים ונערכים לעד 50,000 חסידים בראש השנה באומן. המשימה העיקרית שלנו היא לתת לאורחים תחושת בטחון. אנחנו נגיב במהירות הכי גבוהה לכל אירוע אם יקרה" :