top of page

בדיקות פתע באומן

שימו לב


בשעות האחרונות מסתובבים מספר קבוצות של שוטרים ואנשי שירות הביטחון האוקראיני ומבקשים מעוברי אורח להציג בפניהם דרכון.


לתשומת לבכם, הם מבקשים לראות את הדרכונים שלכם כדי לבדוק שאינכם מחויבים בבידוד, או אינכם שוהים זמן רב מעל המותר באוקראינה (למעלה מ90 יום בלי ויזה).


בעת מפגש איתם, יש להתייחס אליהם בכבוד, להציג בפניהם את המסמכים שהם מבקשים (דרכון, תוצאת בדיקת קורונה, וכדו') בלי לנסות להתחכם, ואז תסיימו את המפגש בקלות ובמהירות.