top of page

בציון רבי נחמן מברסלב ממשיכים להיערך לראש השנה תשפ"ב

במתחם ציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב ובמתחם בית המדרש הענק (הקלויז) של איחוד ברסלב בעיר אומן שבאוקראינה נערכים לראש השנה בקצב מואץ ובאינטנסיביות.עובדי איחוד ברסלב באומן בתגבור צוותי עבודה מקצועיים עובדים בימים אלו ללא הפוגה, משפרים ומתקנים את כל הנדרש לקראת ימי ראש השנה הקדושים והגעת הקיבוץ הגדול בימי ראש השנה הבעל"ט.