top of page

חשיפה ראשונית של פרטי המתווה שגובש

מאחורי הקלעים של מתווה אומן: השר כהנא שגיבש את המתווה דחף שלא תהיה אפליה כלפי חסידי ברסלב. המתווה גובש מול הרב שלום הרוש, מאיר רובינשטיין, נחמן בן שעיה וח״כ פרוש כדי שהמתווה יהיה בהסכמת כל הצדדים .