top of page

מאחורי הקלעים של ההחלטה הדרמטית של חברות הביטוח לא לבטח את הנוסעים לאומן

*מאחורי הקלעים של ההחלטה הדרמטית של חברות הביטוח לא לבטח את הנוסעים לאומן.*


בעקבות החשש .להתפרצות קורונה בימי ראש השנה. ובמקרה כזה אפילו של חולה יחיד שמתגורר בדירה עם קבוצת חברים כמקובל באומן. הוא ידביק את החברים שיצאו להתפלל בבתי הכנסת ולאכול בהכנסת אורחים ומשם הדרך להדבקה המונית הינה קצרה מאוד.