top of page

מתווה אומן: דין אוקראינה כדין כל מדינה בצבע שלה.*השר לשירותי הדת מתן כהנא יביא ביום ראשון הקרוב לאישור קבינט הקורונה את מתווה הנסיעות לאוקראינה לקראת נסיעת החסידים לאומן בראש השנה הקרוב.


*מתווה אומן:*

1. טיסה לאוקראינה תתאפשר רק לאחר בדיקת קורונה עד 72 שעות קודם הטיסה, *כולל מחוסנים ומחלימים.*

2. חזרה מאוקראינה לישראל תתאפשר רק לאחר בדיקת קורונה שלילית עד 72 שעות קודם העלייה למטוס.

3. השבים לארץ ימלאו טופס בידוד עד 24 שעות לפני החזרה לארץ.

4. עם הנחיתה בנתב"ג תיערך לשבים ארצה בדיקת קורונה נוספת.

5. השבים לארץ יחויבו בבידוד 14 יום (או 7 ימים לאחר 2 בדיקות קורונה שליליות שייעשו בארץ).


*השר לשירותי דת מתן כהנא:* "